Systemy bezpieczeństwa

SSWiN – System Sygnalizacji Włamania i Napadu

System sygnalizacji włamania i napadu ma za zadanie ochronę obiektu oraz przebywających w nim ludzi przed włamaniem i napadem. Każdy obiekt, bez względu na przeznaczenie i wielkość, może zostać wyposażony w system antywłamaniowy dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta.

SSWiN to instalacja elektryczna mająca sygnalizować wszelkie nietypowe zdarzenia występujące w obiekcie, np. włamanie, napad czy ulatniający się gaz.

Centrala alarmowa zbiera informacje od każdego urządzenia podłączonego do systemu i reaguje na naruszenia strefy chronionej.

Polega to na wydaniu polecenia sygnalizatorom do rozpoczęcia akustycznego lub optycznego sygnału alarmowego. Centrala w sposób ciągły kontroluje cały system informując użytkownika o ewentualnych usterkach, braku zasilania, czy też uszkodzeniu linii telefonicznej.

Dobrze dopasowany system alarmowy powinien być dopasowany do charakteru i specyfiki obiektu. Priorytetem jest jak najszybsze wykrycie zagrożenia i przekazanie informacji o tym zagrożeniu kompetentnym służbom lub właścicielom / użytkownikom obiektu.

Wyodrębniamy trzy zasadnicze elementy systemu: sterowanie, wykrywanie oraz ostrzeganie. Tylko prawidłowe współdziałanie wszystkich tych elementów daje gwarancję, że system spełni swoje zadanie a w połączeniu z cykliczną konserwacją zapewni spokój na obiekcie.

SKD – System kontroli dostępu

Coraz większe poczucie zagrożenia kradzieżami i włamaniami powoduje, że zaczynamy szukać coraz to nowszych zabezpieczeń.

Systemy kontroli dostępu nazywamy również systemami kontroli przejść lub sterowania dostępem. Ich funkcją jest ochrona podczas funkcjonowania obiektu bez konieczności angażowania systemu alarmowego lub innych technik zabezpieczeń elektronicznych. Przez dostęp rozumiemy czynność wejścia do lub wyjścia z obszaru zabezpieczonego.

SKD to system zawierający komplet elementów organizacyjnych i interpretacyjnych oraz komplet elementów wyposażenia technicznego niezbędnego do sterowania dostępem.

Systemy kontroli dostępu umożliwiają ograniczenie poruszania się po obiekcie osób, które nie są do tego upoważnione, z możliwością wydzielenia stref, do których dostęp będą miały  tylko osoby upoważnione. Systemy te dają możliwość monitorowania, kto i jak długo przebywał w danym pomieszczeniu. Systemy te mogą być również stosowane przy bramach wjazdowych na parking.

 

CCTV – System monitoringu wizyjnego

System telewizji użytkowej (z ang. „closed circuit television”) to system złożony z zestawu kamerowego, urządzenia kontrolnego oraz urządzenia do przesłania i sterowania, które są niezbędne do optycznego (wizyjnego) dozorowania określonej strefy bezpieczeństwa.

System telewizji dozorowej polega na obserwacji i rejestracji obrazu przesyłanego z miejsca najbardziej zagrożonego. Sygnały z dostarczane z kamer są przekazywane do elementów rejestrujących.

W zależności od rodzaju zastosowanych urządzeń mogą być zainstalowane różne urządzenia, od przełączników wizji na monitorach po multipleksery.

Systemy umożliwiają instalowanie kamer zdalnie sterowanych, obrotowych, o zmiennej ogniskowej obiektywu. Kamery zewnętrzne umieszczane są w specjalnych obudowach chroniących je przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych ( posiadają specjalne grzałki) oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi.

System telewizji przemysłowej zapewnia poczucie bezpieczeństwa. W obiektach, w których zastosowano CCTV spada ilość kradzieży, w zakładach pracy system nadzoruje procesy produkcyjne i zachowania pracowników a w połączeniu z cykliczną konserwacją zapewni spokój na obiekcie.

LAN – Instalacja okablowania strukturalnego

Instalacja okablowania strukturalnego umożliwia tworzenie sieci komputerowych, dołączanie linii telefonicznych. Tworzy się ją poprzez użycie sieci światłowodowych, kabli koncentrycznych, skrętek.

Polega na takim przeprowadzeniu sieci kablowej w budynku, by z każdego punktu telekomunikacyjnego był dostęp do sieci komputerowej oraz usług telefonicznych.

Elementami systemu okablowania strukturalnego są: założenia projektowe, okablowanie pionowe, punkty rozdzielcze, okablowanie poziome, gniazda abonenckie, połączenia systemowe oraz połączenia międzybudynkowe

Zainteresowany naszą ofertą? Porozmawiajmy.