Oferta

Projektowanie

Projektowanie

Wykonujemy dokumentację projektową systemów niskoprądowych w obiektach powstających lub aktualizację dokumentacji w obiektach istniejących. Współpracujemy z Państwową Strażą Pożarną, rzeczoznawcami i projektantami z wymaganymi uprawnieniami i wieloletnim doświadczeniem.

Montaż i modernizacja instalacji

Montaż i modernizacja instalacji

Wykonujemy oprzewodowanie tras kablowych, montaż urządzeń i modernizacje systemów niskoprądowych.

Programowanie

Programowanie

Wykonujemy integrację i uruchomienia systemów w oparciu o przedstawione założenia w scenariuszu pożarowym i wytycznych dokumentacji projektowej.

Serwis i konserwacja

Serwis i konserwacja

Wykonujemy czynności serwisowe i przeglądy konserwacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami, wytycznymi producenta i DTR urządzenia.

Audyt techniczny

Audyt techniczny

Sprawdzamy stan systemów niskoprądowych za zgodność z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, normami, wytycznymi producenta, DTR urządzenia i dokumentacją. Audyty wykonujemy w obiektach oddanych do użytkowania lub podczas odbiorów inwestorskich symulując pożar lub inne zdarzenie, mające na celu aktywowanie zdarzeń przewidzianych w scenariuszu pożarowym.

Sprzedaż urządzeń

Sprzedaż urządzeń

Jesteśmy partnerami handlowymi wiodących producentów urządzeń ppoż. i bezpieczeństwa, tj. Schrack Seconet Polska Sp. z o.o. (system sygnalizacji pożaru), Belimo Sp. z o.o.(klapy pożarowe), Delta Controls Sp. z o.o. (automatyka budynkowa). Dostarczamy urządzenia w/w firm wraz z fachowym doradztwem technicznym dot. montażu, uruchomienia, serwisu i konserwacji zakupionego sprzętu.

Zainteresowany naszą ofertą? Porozmawiajmy.