Fundusze EU

DOTACJE NA INNOWACJE

Inwestujemy w waszą przyszłość Totus Control Sp. z o.o. Sp. k. realizuje projekt pn. „Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B, umożliwiającego integrację systemu informatycznego firmy Totus Control z systemami jej trzech partnerów” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2. Niniejszy projekt stanowi odpowiedź Wnioskodawcy na zidentyfikowane problemy w zakresie prowadzonych procesów biznesowych z wieloletnimi partnerami.

W ramach przedmiotowej inwestycji Wnioskodawca zakłada wdrożenie nowego systemu B2B, zawierającego szereg modułów, usprawniających zachodzące procesy biznesowe. System B2B pozwoli na integrację systemu informatycznego Wnioskodawcy z systemem firmy zarządzającej obiektami, firmy oferującej podzespoły (dostawca), a także biurem rachunkowym. Wdrożony w ramach przedmiotowej inwestycji system B2B, będzie zawierał rozwiązania standardu Wymiany Danych EDI.

Projekt zostanie zrealizowany w okresie 01.07.2012 – 30.06.2014.

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od osoby odpowiedzialnej pod numerem telefonu tel. +48 502 544 234.

Więcej informacji o dotacjach unijnych można uzyskać:
www.europa.eu
www.poig.gov.pl
www.mr.gov.pl
www.mswia.gov.pl
www.parp.gov.pl.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Zapytanie ofertowe (pdf)

Zapytanie ofertowe – załącznik 1 (pdf)

Zapytanie ofertowe – załącznik 2 (pdf)

Zapytanie ofertowe – załącznik 2 (odt)

Zainteresowany naszą ofertą? Porozmawiajmy.